„Drzewko Życzliwości” zakwita co roku na wiosnę

Do 25 marca potrwa zbiórka produktów spożywczych, higienicznych i kosmetycznych w ramach akcji „Drzewko Życzliwości” na ternie Gminy Bukowsko. Produkty można zostawić w specjalnie oznakowanym logiem akcji wózku w kilkunastu sklepach na terenie gminy oraz w szkołach i przedszkolach. Produkty można dostarczyć także bezpośrednio do Urzędu Gminy do Centrum Usług Społecznych. Zebraną żywność pracownicy Centrum Usług Społecznych oraz wolontariusze Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Bukowskiej, zapakują do paczek, które następnie przekażą osobom potrzebującym.

W zeszłorocznych akcjach „Drzewka Życzliwości”, dzięki bezinteresownej pomocy i ofiarności Państwa, udało się przygotować kilkadziesiąt paczek, które były nieocenioną pomocą  dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej. Dziękujemy za Państwa dotychczasową ofiarność i prosimy o ponowne wsparcie tej idei.

Shares