Gmina Cisna dostała 1,4 mln dofinansowania

W ramach Regionalnego Programu Fundusze Dla Podkarpacia 2021-2027, Gmina Cisna otrzymała dofinansowanie w wysokości 1.432.139,01 zł na realizację projektu „platforma e-usług w Gminie Cisna”.

Projekt zakłada m.in.: zwiększenie dostępności e-usług publicznych; digitalizację zasobów gminnych; zwiększenie cyberbezpieczeństwa przechowywanych danych; zabezpieczenie ciągłości pracy Urzędu w przypadku awarii zasilania oraz wdrożenie aplikacji monitorującej stan środowiska naturalnego (pomiar temperatury, wilgotności, stężenia pyłów).

Shares