Ogród sensoryczny powstanie w dawnym parku dworskim w Lesku

Karpacki park sensoryczny w dawnym parku dworskim rodziny Krasickich w Lesku, na Posadzie Leskiej, tworzy samorząd powiatu leskiego. Na inwestycję na terenie parku, który jest objęty opieką konserwatorską samorząd otrzymał dofinansowanie. W parku na powierzchni ok. 1 hektara, który jest objęty opieką konserwatorską rosną m.in. wiekowe dęby.

Obecnie teren dawnego parku dworskiego jest w przeważającej mierze niezagospodarowany i jedyne prace które są tam wykonywane to koszenie trawy. Samorządowcy mają pomysł na zagospodarowanie tego obszaru i chcą aby powstał na nim ogród sensoryczny.

Fot. pixabay

Na realizację tego projektu powiat leski otrzymał dofinansowanie w kwocie 1,1 mln zł. z Rządowego Programu Ochrony Zabytków „Polski Ład”. Za te fundusze ma zostać przeprowadzony m.in. karpacki park sensoryczny wraz z architekturą towarzyszącą na terenie parku dworskiego rodziny Krasińskich.

W ramach planowanych prac przy parku ma zostać m.in. uporządkowany drzewostan, wykonane alejki, postawiine ławki, zbudowana altana oraz wykonane nowe nasadzenia zieleni.

Część funduszy ze wspomnianej puli programu „Polski ład” ma także zostać przeznaczona na prace konserwatorsko-restauratorskie w kościele pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Średniej Wsi oraz konserwację zabytkowej ambony w kościele pw. Św. Anny w Hoczwi.

Shares