XI Przegląd Twórczości Artystycznej Seniorów w leskim BDK

22 listopada Bieszczadzki Dom Kultury w Lesku zaprasza twórczych seniorów z gminy Lesko oraz gmin sąsiednich, jak również wszystkich chętnych, na XI Senioriadę. Na scenie Sali widowiskowo-kinowej po raz kolejny dojrzali artyści zaprezentują szeroką gamę form artystycznych, od poezji, satyry, teatru po śpiew, taniec oraz rękodzieło. Mając w pamięci poprzednie lata, wiemy, że atmosfera będzie jak zawsze pełna wzajemnej sympatii. Start wydarzenia godzina 15:30.

Shares