Dzień Seniora w Lutowiskach

29 października 2023 roku obchodzono w Gminie Lutowiska Gminny Dzień Seniora. Na uroczystość przybyły tłumy najstarszych mieszkańców naszej gminy. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętom w Kościele Parafialnym w Lutowiskach a następnie odbyło się spotkanie okolicznościowe w Stanicy Kresowej Chreptiów.

Spotkanie otworzył Wójt Gminy Lutowiska Krzysztof Mróz witając przybyłych Seniorów oraz wręczył Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie Państwu Marii i Janowi Kudyba, nadanych przez Prezydenta RP.

Podczas uroczystości nie zbrakło życzeń oraz ciepłych słów od przybyłych gości, którzy podkreślali rolę jaką w rozwoju naszego samorządu oraz kraju odgrywa doświadczenie ludzi starszych. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkową przywieszkę oraz laurkę z życzeniami przygotowaną przez dzieci z koła plastycznego Gminnego Ośrodka Kultury im. Jerzego Janickiego w Lutowiskach, prowadzonego przez Panią Wiolettę Pietrzyk.

Wśród zaproszonych gości w spotkaniu udział wzięli Pan Marek Andruch – Starosta Powiatu Bieszczadzkiego, Pani Anna Steciuk – Kierownik USC w Lutowiskach, Pani Agnieszka Fischer – Kierownik GOPS w Lutowiskach, Pan Marek Ostrowski – Przewodniczący Rady Gminy Lutowiska, oraz sołtysi; Pani Wiesława Buszowiecka, Pan Roman Mastyła i Pan Dawid Zalewski.

O część artystyczną zadbali uczniowie Zespołu Szkół w Lutowiskach pod kierownictwem Pani Joanny Pełdiak prezentując montaż słowno – muzyczny pełen humoru i piosenek „z dawnych lat”.

Panie z Zespołu Śpiewaczego „Senioreczki” oraz Kapela Połoniny z Lutowisk swoim śpiewem piosenek ludowych i przyśpiewek, poderwały salę do wspólnego biesiadowania.

Gminny Dzień Seniora to przede wszystkim okazja do integracji środowiska seniorów, wspólnych spotkań i rozmów, wspomnień, ale także czas zabawy, tańców i chwila oderwania się od codziennych trosk.

źródło: UG Lutowiska /Fot. Wioletta Pietrzyk

Wszystkie reakcje:

Shares