Zmiana na stanowisku Dyrektora Podkarpackiego NFZ

Zdrowia jest Teresa Gwizdak. Od wielu lat związana z systemem powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Teresa Gwizdak, 29 maja akt powołania na stanowisko dyrektora Podkarpackiego NFZ odebrała z rąk Minister Zdrowia Izabeli Leszczyny, a od 1 czerwca objęła stanowisko. Ma wykształcenie wyższe medyczne jako absolwentka Wydziału Pielęgniarstwa Akademii Medycznej w Lublinie. Posiada również specjalizację drugiego stopnia w zakresie organizacji ochrony zdrowia uzyskaną w CMKP w Warszawie oraz specjalizację pierwszego stopnia w zakresie medycyny społecznej uzyskaną w Zakładzie Zarządzania i Ekonomiki w Ochronie Zdrowia na Akademii Medycznej w Lublinie.

Wcześniejsze funkcje to:

  • Asystent w Katedrze Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego
  • Dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
    w Rzeszowie
  • Wykładowca Uniwersytetu Rzeszowskiego w Instytucie Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu
  • Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego dla obszaru województwa podkarpackiego
  • Naczelna Pielęgniarka Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie

Wieloletnie doświadczenie bezpośrednio związane jest z zarządzaniem w ochronie zdrowia na każdym szczeblu kariery zawodowej. To m.in. wizytator Ośrodka Akredytacji Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie z ponad 25-letnim doświadczeniem oraz pełnomocnik ds. jakości w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

Jest zwolennikiem interdyscyplinarnego spojrzenia na złożoną problematykę ochrony zdrowia w Polsce oraz współtwórcą pierwszych standardów akredytacyjnych w Polsce. Uczestniczyła w wizytowaniu ponad 300 szpitali w Polsce, co w praktyce umożliwia porównanie procesów i działań stosowanych w zakresie poprawy jakości opieki zdrowotnej. Wyniki takich analiz z powodzeniem mogą być wykorzystane do ciągłego monitorowania i doskonalenia procesów klinicznych w celu właściwego finansowania świadczeń medycznych i promowania najlepszych podmiotów leczniczych.

źródło: NFZ

Shares