Międzynarodowa współpraca służb

Polsko-Słowackie Centrum Współpracy Służb Policyjnych, Granicznych i Celnych w Barwinku, gościło funkcjonariuszy garnizonu podkarpackiego oraz ich słowackich odpowiedników. Mundurowi rozmawiali o konieczności intensyfikacji działań w zakresie planowania i organizacji polsko-słowackich patroli policyjnych na obszarze transgranicznym.

W siedzibie Polsko-Słowackiego Centrum Współpracy Służb Policyjnych, Granicznych i Celnych w Barwinku odbyło się spotkanie robocze reprezentantów komend miejskich i powiatowych garnizonu podkarpackiego oraz kierownictwa Policji regionu słowackiego Preszova. Celem spotkania było wypracowanie skutecznych rozwiązań organizacyjnych, w ramach międzynarodowej współpracy polsko – słowackich patroli policyjnych.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele jednostek przygranicznych garnizonu podkarpackiego m.in. z Ustrzyk Dolnych, Leska, Sanoka i Jasła, a także kierownictwo słowackich placówek w Bardejowie, Humennem, Swidniku i Preszovie. W spotkaniu uczestniczył także I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Krośnie mł. insp. Marek Śliwiński. Komendę Wojewódzką Policji w Rzeszowie reprezentowała Naczelnik Wydziału Prewencji mł. insp. Marta Tabasz-Rygiel oraz Zastępca Naczelnika Wydziału Wywiadu Kryminalnego podisnp. Paweł Dyrda.

Organizacja tego typu przedsięwzięć stanowi platformę wymiany doświadczeń w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości transgranicznej oraz sprzyja wypracowywaniu skutecznych narzędzi współpracy służb na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

źródło: Podkarpacka Policja

Shares