„Współpraca w zakresie funkcjonowania zanikających kultur w dobie dominacji kultury masowej”

10 i 11 kwietnia w w siedzibie Bieszczadzkiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego odbędzie się międzynarodowa konferencja „Współpraca w zakresie funkcjonowania zanikających kultur w dobie dominacji kultury masowej”.

Wydarzenie poświęcone jest renesansowi kultur mniejszości narodowych i etnicznych oraz kulturze ludowej w dobie dominacji kultury masowej. Konferencja stanowić ma forum wymiany doświadczeń i poglądów przedstawicieli różnych środowisk. Pierwszego dnia odbędzie się sesja referatowa. Natomiast 11 kwietnia w siedzibie Bieszczadzkiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego zaprezentowany zostanie wykład poświęcony wielokulturowej przeszłości Bieszczadów. Wydarzenie ma charakter otwarty.

10 kwietnia
11:00 Otwarcie konferencji

11:30–13:00 Sesja I
Natalia Małecka – Nowak
Od „Łemka” do lem.fm – łemkowskie media

Peter Medviď
Условія про розвиток, реалізацію своїх прав і партіціпацію русиньской народностной меншыны в Словацькій републіці
(Warunki rozwoju, realizacji praw mniejszości rusińskiej i jej obecność w Republice Słowackiej)

Peter Kudráč
10 rokov O.Z. Róm Podskalky – Humenné
(Dziesięć lat Stowarzyszenia „Róm Podskalky – Humenné”)
13:00–13:30 Przerwa w obradach, poczęstunek

14:00–15:30 Sesja II
Magdalena Kątnik-Kowalska
Projekt Dąbrowscy – dzieło i pamięć o dokonaniach rodziny snycerzy z Żołyni

Łukasz Babula
Czy tradycyjne garncarstwo może przetrwać? Współpraca w ochronie tradycyjnej ceramiki ludowej na przykładzie Iłży i Denkowa

Robert Bańkosz
Kształtowanie się etnosów na dzisiejszym pograniczu polsko-ukraińsko-słowackim

11 kwietnia
11:30 Wykład poświęcony wielokulturowej przeszłości regionu oraz dziedzictwu mniejszości narodowych i etnicznych w Bieszczadach.

Łukasz Bajda
Wielokulturowe Bieszczady – historia, przemijanie i dziedzictwo

Obrady konferencji oraz wykład odbędą się w siedzibie Bieszczadzkiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Ustrzykach Dolnych (ul. Kolejowa 2). W programie przewidziano projekcję pokazu multimedialnego dla uczestników konferencji oraz zwiedzanie wystawy fotograficznej.

Wydarzenie jest finansowane w ramach projektu „Rafineria Kultur – rewitalizacja zabytkowego budynku Rafinerii FANTO w Ustrzykach Dolnych na potrzeby Bieszczadzkiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego”, który jest dofinansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach funduszy EOG i funduszy norweskich poprzez Program „Kultura”, Działanie 1. „Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym” w ramach MF EOG 2014 – 2021 przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

źródło: Bieszczadzkie Centrum Dziedzictwa Kulturowego

Shares