1955. Nieistniejąca cerkiew w Ustrzykach Dolnych na archiwalnych fotografiach

Nieistniejąca już cerkiew grecko-katolicka pw. Świętej Trójcy w Ustrzykach Dolnych z XVIII wieku ( 1763 ) położona była na wziosłym wzgórzu ponad doliną. Orientowana, drewniana, jednonawowa, konstrukcji zrębowej. Prezbiterium było zamknięte trójbocznie z dwoma pomieszczeniami: składzikiem i zakrystią. Od zachodu znajdowała się niewielka kruchta. Wnętrze zakrystii zwieńczone było sklepieniem kolebkowym o obniżonym łuku. Na zewnątrz ściany były pokryte gontem. Dach był siodłowy zwieńczony wieżyczką. Po II wojnie światowej cerkiew była użytkowana na potrzeby PGR-u. Istniała jeszcze w latach 60. XX wieku. Rozebrana najprawdopodobniej na początku lat 70. XX w.

Shares