Dziś obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków

Dziś, 18 kwietnia na całym świecie obchodzony jest ustanowiony przez Międzynarodową Radę Ochrony Zabytków (ICOMOS) w 1983 roku Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków. Został on wpisany przez UNESCO do rejestru ważnych imprez o znaczeniu światowym. 

Na terenie Bieszczad jak podaje strona Mapa – Zabytek.pl znajduje się ponad 1000 różnych zabytków, zarówno nieruchomych jak i zabytków archeologicznych.

Wśród tych obiektów są zarówno obiekty sakralne – kościoły, dzwonnice, kaplice, synagogi, cmentarze, kapliczki, figury jak i zespoły dworskie, pałace, karczmy, budynki mieszkalne, budynki gospodarcze i założenia parkowe.

Zapraszamy na wirtualną wycieczkę szlakiem kilu zabytków Bieszczad

Shares