77. rocznica mordu w Łubnem koło Baligrodu

1 kwietnia 1947 nacjonaliści ukraińscy z OUN-UPA w zorganizowanej w Łubnem koło Baligrodu zasadzce zabili w walce lub zamordowali wziętych do niewoli 31 żołnierzy Wojsk Ochrony Pogranicza oraz Jan Duplak – milicjant, komendant przywróconego posterunku w Cisnej.

Po II wojnie światowej wieś została zniszczona, a jej mieszkańców wysiedlono. Do dzisiaj na terenie wsi widoczne są pozostałości dworu. Na stokach doliny Jabłonki, na wschód od Łubnego znajduje się rezerwat przyrody Cisy na Górze Jawor, a u podnóża wzniesienia dawny kamieniołom. Liczy ok. 130 mieszkańców

W sobotę, 24 marca rano obok pomnika w nieistniejącej wsi Łubne odbyły się uroczystości upamiętniające 77. rocznicę mordu na żołnierzach Wojsk Ochrony Pogranicza, dokonane przez UPA. Wzięli w nich udział zarówno rodziny poległych żołnierzy, czynni i byli przedstawiciele służb mundurowych oraz władze Gminy Baligród.

Fot. Podkarpacka Policja

Shares