Zmiany w dyżurach aptek na terenie Powiatu Bieszczadzkiego od 05.02.2024

ZMIANY W PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH ZASAD DYŻURÓW APTEK OGÓLNOSTĘPNYCH W DNI WOLNE OD PRACY ORAZ W PORZE NOCNEJ W 2024 ROKU

Ustawa z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw, wprowadza zmiany w ustawie Prawo Farmaceutyczne, w części dotyczącej dyżurów aptek w dni wolne od pracy oraz  w porze nocnej.

Zmiany te wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. i obejmują następujące zasady:

  1. Dyżur w dniach wolnych od pracy (niedziele, święta i inne dni ustawowo wolne od pracy) obejmuje – bez przerwy – pracę apteki ogólnodostępnejprzez kolejne 4 godziny zegarowe, w przedziale czasowym między godzinami 10:00 a  18:00  
  2. Dyżur w porze nocnej jest pełniony przez aptekę ogólnodostępną – bez przerwy przez kolejne 2 godziny zegarowe w przedziale czasowym między godzinami 19:00 a 23 :00.

Od 5 lutego 2024 roku dostęp do leków w porze nocnej oraz w dni wolne od pracy w Powiecie Bieszczadzkim zapewniony będzie przez następujące apteki:

1)    Apteka Omega, ul. PCK 19, 38-700 Ustrzyki Dolne,

2)    Apteka Gemini, ul. Rynek 12, 38-700 Ustrzyki Dolne.

Apteki te będą pełnić dyżury:

– w dni wolne od pracy, w godzinach od 14:00 do 18:00,  

– w porze nocnej, w godzinach od 19:00 do 21:00. 

Wykaz dyżurów  aptek w Powiecie Bieszczadzkim, w  dni wolne od pracy oraz w porze nocnej od dnia 05.02.2024r. do 31.12.2024r. dostępny jest na stronie  https://bieszczadzki.pl/strona-151-dyzury_aptek.html

źródło: bieszczadzki.pl

Shares