Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych sprzeciwiła się utworzeniu Turnickiego Parku Narodowego

Na dzisiejszej nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych Radni przegłosowali 2 projekty uchwał wyrażające kategoryczny sprzeciw dla inicjatywy utworzenia Turnickiego Parku Narodowego, a także wobec decyzji z dnia 8 stycznia 2024 r. podjętej przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska w sprawie wyłączenia lub ograniczenia wycinki drzew na terenie 10 lokalizacji w Polsce, w tym także na terenie Gminy Ustrzyki Dolne.

Jednomyślne głosowanie jest wynikiem troski o miejsca pracy mieszkańców naszej gminy oraz o lokalną gospodarkę także leśną. Stanowisko Radnych poparł również pełniący funkcję Burmistrza Ustrzyk Dolnych Konrad Krupa, wyrazem tego było podpisanie petycji do Ministerstwa Klimatu i Środowiska z apelem o przeprowadzenie szerokich konsultacji społecznych w celu ustalenia optymalnych działań w obszarze zarządzania lasami.

Każdy, kto chce podpisać się pod wspomnianą petycją może to zrobić w punkcie informacyjnym Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych do 15 marca 2024 r. w godzinach pracy Urzędu.

źródło: UM Ustrzyki Dolne

Shares