Niedźwiedź lub wilk pod domem lub na szlaku. Co robić?

W związku z coraz częstszymi problemami z niedźwiedziem brunatnych Ursus arctos jak również wilkami Canis lupus, prosimy o ostrożność i zachowanie zasad bezpieczeństwa w miejscach bytowania drapeżników, które w sytuacji zaskoczenia mogą być niebezpieczne. Dotyczy to szczególnie niedźwiedzia. Czym może zakończyć się spotkanie z niedźwiedziem obrazuje sytuacja z listopada 2023 roku, kiedy to doszło do ataku niedźwiedzia na dwóch ludzi, którzy znaleźli się w sąsiedztwie jego gawry. 

Dodatkowym problemem jest dokarmianie niedźwiedzi z zamysłem ich przywabiania do celów „turystycznych”. Coraz bardziej popularne stają się zdjęcia czy obserwacje niedźwiedzi. Nie tylko jest to bardzo niebezpieczne działanie, ale również skrajnie nieodpowiedzialne ze względu przyzwyczajanie niedźwiedzi do ludzi i łatwo dostępnego pokarmu w ich sąsiedztwie. Innym źródłem łatwo dostępnego pożywienia są niezabezpieczone kosze na śmieci. Jak pokazują liczne przypadki ubiegłych lat, chętnie korzystają dzikie zwierzęta.


W przypadku pośredniego zagrożenia istnieje możliwość uzyskania zezwolenia na płoszenie i niepokojenie lub odłów. Mogą i powinny to być wnioski „prewencyjne”, dotyczące potencjalnie niebezpiecznych sytuacji wynikających z niezachowywania przez niektóre osobniki właściwego dystansu od człowieka i zabudowań. Wnioski te powinny również zawierać propozycje ustalonych procedur i metod związanych  z planowaną realizacją tego zadania. 

Natomiast w przypadku realnego zagrożenia, wyczerpania innych środków zapobiegawczych (realizacja płoszenia osobników problematycznych lub ich odłów) możliwe jest uzyskanie zezwolenia Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na zabicie przedstawicieli przedmiotowego gatunku. Wniosek o odstrzał niedźwiedzi należy złożyć do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie. W sytuacjach naprawdę pilnych (zagrożenie jest realne, udokumentowane i nie można czekać na uzyskanie zezwolenia 
w trybie zwykłym, tj. pisemnie), zezwolenie może zostać wydane przez te organy w formie ustnej.
 

Poniżej w linku znajdziecie Państwo dodatkowe informacje RDOŚ: 

https://www.gov.pl/web/rdos-rzeszow/niedzwiedz-lub-wilk-pod-domem-lub-na-szlaku-co-robic.

źródło: Gmina Bukowsko

Shares