Ekstremalne Bieszczady. W takich warunkach szkolił się BiOSG i GOPR!

Już od 20 lat organizowane są wspólne szkolenia dla funkcjonariuszy Straży Granicznej z górskich placówek SG oraz ratowników Bieszczadzkiej Grupy GOPR. W skrajnie niesprzyjających – zimowych warunkach doskonalono m.in. umiejętności poruszania się na nartach skiturowych oraz udzielania pierwszej pomocy.

Tygodniowe szkolenie przeprowadzone w dniach 22-26 stycznia br. było skierowane do funkcjonariuszy Straży Granicznej z placówek w Wetlinie, Ustrzykach Górnych, Stuposianach oraz bieszczadzkich ratowników GOPR. Obie instytucje (BiOSG i bieszczadzki GOPR) często współdziałają w akcjach ratunkowych w rejonie przygranicznym. Poszukują i udzielają pomocy zaginionym turystom. Wspólne działania dotyczą też akcji ratunkowych wobec osób, które nielegalnie przekraczały granicę.

Trudne warunki występujące zimą wymagają od mundurowych oraz ratowników wyjątkowych umiejętności, w tym sprawnego wykorzystania nart i skuterów śnieżnych.

Szkolenie organizowane w Bieszczadach ma już 20-letnią tradycję. Narty skiturowe oraz skutery śnieżne są w warunkach zimowych często podstawowym sprzętem służącym do patrolowania granicy. To niezawodny sprzęt w sytuacjach, kiedy funkcjonariusze szybko muszą dotrzeć w trudno dostępne punkty na granicy państwa.

Technika transportu na nartach za skuterem śnieżnym pozwala na szybkie przemieszczenie się mundurowych w określone miejsce. Dalej patrol kontynuowany jest już na samych nartach. To rozwiązanie wymaga doskonałych umiejętności zarówno od narciarza, jak i od kierującego skuterem.

18 strażników granicznych oraz 5 ratowników pod okiem instruktorów narciarstwa doskonaliło i utrwalało umiejętności przetrwania w trudnym, górskim terenie zimą. Odbyły się także zajęcia na stoku narciarskim w Ustrzykach Dolnych, instruktarz z nawigacji w warunkach ograniczonej widoczności, w warunkach nocnych oraz zasad działania w hipotermii. Wspólnie z ratownikami GOPR-u doskonalono umiejętności udzielania pierwszej pomocy w górach.

Jak pokazuje doświadczenie, specyfika podkarpackiej granicy także od strażników granicznych wymaga wiedzy i umiejętności niezbędnych w akcjach ratujących ludzkie życie.

źródło: Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej

Shares