„Bieszczady i Kresy Wschodnie na fotografii” – wystawa archiwalnych zdjęć

Bieszczadzkiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego (Ustrzyki Dolne, ul. Kolejowa 2) zaprasza na wystawę pt. „Bieszczady i Kresy Wschodnie na fotografii”.

Wystawa ukazuje utrwalone na archiwalnych i współczesnych zdjęciach bogactwo kultury materialnej wieloetnicznego społeczeństwa zamieszkującego Bieszczady oraz przyległe tereny po obu stronach dzisiejszej granicy. Dobierając materiał ikonograficzny szczególny nacisk położono na okres międzywojenny.

Archiwalne zdjęcia pochodzą ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego oraz kolekcji prywatnych. Historyczne fotografie zostały wzbogacone poprzez współczesne prace autorstwa Pana Andrzeja Szczerbickiego.

Uroczyste otwarcie wystawy: 10 lutego 2024 roku o godzinie 16:00. Organizatorzy zapewniają skromny poczęstunek. Wystawę będzie można oglądać do 23 lutego 2024 r. Godziny zwiedzania: 16:00 – 20:00

źródło: BCDK Ustrzyki Dolne

Shares