Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej podsumował ruch na podkarpackiej granicy w 2023 roku

W 2023 roku funkcjonariusze Straży Granicznej z Podkarpacia odprawili łącznie ponad 11,8 mln podróżnych, co stanowi 12-procentowy wzrost w porównaniu do roku poprzedniego. Jako oddział,  BiOSG odprawił największą liczbę podróżnych w kraju.  Średni ruch dobowy osób wyniósł ok. 32,4 tys. osób (maksymalnie w ciągu doby było to ponad 52 tys. osób). Ruch graniczny na wjazd i wyjazd z Polski był na zbliżonym poziomie i wynosił po około 5,9 mln. Ponad 90 proc. podróżnych stanowili obywatele Ukrainy.

Największy ruch graniczny osób zanotowano na przejściach granicznych w Medyce  – ok. 4,6 mln oraz w Korczowej (ok. 3,2 mln). O 30 % wzrosła liczba podróżnych odprawionych w ruchu kolejowym – ponad 1,37 mln.  Na przejściach granicznych w Budomierzu i Krościenku odprawiono kolejno około 1,2 mln i 680 tys. osób.

W 2023 roku strażnicy graniczni z BiOSG odprawili łącznie ponad 2,25 mln środków transportu (10 % wzrost w stosunku do roku poprzedniego). Ze względu na specyfikę i połącznie z autostradą najwięcej pojazdów przekroczyło granicę w Korczowej –  ok. 848 tys. W Medyce było to 793 tys., w Budomierzu 327 tys., a w Krościenku 216 tys. Nowym elementem był punkt odpraw samochodów ciężarowych bez ładunku uruchomiony w miejscu powstającego przejścia granicznego Malhowice-Niżankowice. Odprawiono tam ponad 52 tys. ciężarówek.

O 14 procent, w porównaniu do r. 2022 wzrosła liczba operacji w podrzeszowskim porcie lotniczym. Mundurowi obsłużyli tam ponad 1 mln osób (wzrost o 36 proc).

Od 4 października 2023 r., w odpowiedzi na zwiększoną presję migracyjną z południa Europy, na wewnętrznej granicy UE ze Słowacją tymczasowo przywrócono kontrolę graniczną. Do końca 2023 roku strażnicy graniczni wspierani przez żołnierzy i policjantów skontrolowali na podkarpackim odcinku tej granicy ponad 62 tys. osób oraz 30 tys. pojazdów. W wyniku tych działań m.in. zawrócono na terytorium Słowacji (z uwagi na brak wymaganej wizy lub dokumentu pobytowego) 29 cudzoziemców pochodzących z Syrii, Pakistanu, Turcji oraz Iraku.

W minionym roku funkcjonariusze Straży Granicznej z Podkarpacia odprawili podróżnych pochodzących ze 184 państw świata.

źródło: Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej

Shares