Kolejny cenny nagrobek ocalony dla przyszłych pokoleń

Dzięki inicjatywie Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Pobiednie trwają  prace przy rewitalizacji nagrobka Zygmunta Ścibor-Rylskiego na cmentarzu parafialnym w Dudyńcach.

Nagrobek autorstwa Piotra Kozakiewicza rzeźbiarza, którego dzieła znajdziemy na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie, jest bezcennym dziełem sztuki, zarówno pod względem artystycznym, jak i historycznym. Ta cenna inicjatywa pozwoli ocalić go od zapomnienia i pielęgnować dla przyszłych pokoleń. 
Prace renowacyjne są finansowane z otrzymanego przez szkołę grantu od Fundacji ORLEN na odnowienie Miejsca Pamięci w ramach programu „Czuwamy! Pamiętamy!”
źródło: UG Bukowsko

Shares