Utrudnienia w ruchu drogowym w miejscowości Chmiel

Do 30 września potrwają utrudnienia dla ruchu pieszego i kołowego w ciągu drogi powiatowej Smolnik-Zatwarnica w miejscowości Chmiel, w związku z wykonywaniem robót remontowych w ramach zadania z „Remont drogi powiatowej Nr 2305R Smolnik – Zatwarnica w km 9+250 – 9+860 w m-ci Chmiel”.

 

Shares