Droga będzie zamknięta

Od 16 sierpnia do odwołania ma zostać zamknięta ze względu na remont droga relacji Olszanica- Ropienka- Wojtkówka w miejscowości Ropienka (Przy świetlicy).

Objazd dla pojazdów o masie całkowitej do 6t z Wańkowej do Ropienki odbywać się będzie przez drogę powiatową nr 2226R oraz drogę gminną nr 118310R.

Remont polegać będzie na wykonaniu nowej konstrukcji drogi i chodnika. Przewiduje się również rozebranie uszkodzonych elementów żelbetowych przepustu w km 7+900 oraz wykonaniu nowych pozbawionej deformacji i ubytków.

Shares