Wydawanie żywności dla mieszkańców Gminy Ustrzyki Dolne

Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Ustrzykach Dolnych informuje oterminie i miejscu wydawania pomocy osoby, które złożyły skierowania o wydawaniu żywności:

Miasto i Gmina Ustrzyki Dolne: 29.06.2023 r. (czwartek), godz. 09:00 – 13:00

  • nr 01 –  224

Miejsce wydawania: ul. Kolejowa, teren po dawnej bazie paliw Orlen –  wjazd przez oznaczoną bramę.

Osoby, które nie mogą zgłosić się osobiście mogą upoważnić inne osoby do odbioru w ich imieniu. Obowiązuje karteczka z nadanym numerem. W przypadku zdarzeń niezależnych od nas (sytuacji losowych) powyższe może ulec zmianie – zmiana terminu wydania.

z/UM Ustrzyki Dolne

Shares