Gmina Ustrzyki Dolne otrzymała zgodę na płoszenie wilków.

W związku ze zgłoszeniami o atakach wilków na zwierzęta domowe i gospodarskie oraz istniejącym zagrożeniem dla bezpieczeństwa ludzi informuję, że na wniosek Burmistrza Gminy Ustrzyki Dolne, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie Decyzją nr WPN.6401.1.82.2023.KW.2 z dnia 19.05.2023 roku wydał zgodę na umyślne płoszenie lub niepokojenie wilków podchodzących do zabudowań mieszkalnych i gospodarczych na terenie Gminy Ustrzyki Dolne.

Shares