Spotkanie z sołtysami z Powiatu Bieszczadzkiego

Inwestycje planowane w 2023 roku do realizacji przez  Powiat Bieszczadzki, ich zakres, terminy realizacji, to tylko niektóre z ważnych tematów poruszonych podczas spotkania z Sołtysami, które odbyło się w Starostowie Powiatowym w Ustrzykach Dolnych. 

Sołtysi przedstawili jak wygląda sytuacja w poszczególnych sołectwach, jakie sprawy udało się załatwić i jakie problemy pozostały do rozwiązania w najbliższym czasie.  W spotkaniu, które było kolejnym z cyklu spotkań planowanych w 2023 roku uczestniczył Wicestarosta Artur Woźny. Kolejne spotkanie z sołtysami odbędzie się 4 lipca 2023r.

źródło: Powiat Bieszczadzki

Shares