Przegląd Literacko -Plastyczny twórczości Wisławy Szymborskiej

W setną rocznicę urodzin poetki Wisławy Szymborskiej, 21 kwietnia w Zespole Szkół nr 1 w Sanoku, odbył się przegląd literacko-plastyczny. Jego główną inicjatorką i organizatorką była p. Anita Wolanin, nauczycielka języka polskiego w ZS nr 1.

W ramach przeglądu uczniowie mogli wziąć udział w teście wiedzy dotyczącym biografii i twórczości poetki, konkursie plastycznym inspirowanym tekstami noblistki oraz spróbować swoich sił w konkursie recytatorskim i poezji śpiewanej.

Uczniów, nauczycieli i zaproszonych gości przywitała dyrektor Renata Gromek. Następnie uczestnicy konkursu zaprezentowali się w występach recytatorskich i wokalnych. Poziom artystyczny był bardzo wyrównany, dlatego też wybór zwycięzców nie należał do łatwych.

Ostatecznie jury w składzie: wicestarosta p. Janusz Cecuła, p. Leszek Puchała – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sanoku, p. Alina Lipka – wicedyrektor ZS nr 1, p. Anna Pilszak (Sanocki Dom Kultury) oraz p. Adam Gromek (Sanocki Dom Kultury) przyznali następujące miejsca:

Konkurs recytatorski:

  • I miejsce: Aleksandra Jarocka;
  • II miejsce: Roksana Filipowicz;
  • III miejsce: Julia Buczek;

Wyróżnienia: Joachim Szwan, Aleksander Michałkowski, Nikola Ścieranka.

Konkurs poezji śpiewanej:

  • I miejsce: Monika Balik;
  • II miejsce: Wiktoria Miazga.

Nagrody wyróżnionym uczniom wręczył wicestarosta p. Janusz Cecuła.

Podczas przeglądu ogłoszono też wyniki konkursu wiedzy o twórczości Wisławy Szymborskiej oraz konkursu plastycznego.

Konkurs wiedzy o życiu i twórczości Szymborskiej:

  • I miejsce: Sabina Kościółek, Martyna Grzebień i Aleksandra Pleśniarska.

Konkurs plastyczny:

  • I miejsce: Ewa Kot;
  • II miejsce: Emilia Markuc;
  • III miejsce: Sandra Krzysztof;

Wyróżnienia: Joachim Szwan, Karolina Malchar, Dominika Wandrowska.

źródło: Powiat Sanocki

Shares