Uwaga! Woda z wodociągu Dołżyca nie nadaje się do picia!

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny dla powiatów bieszczadzkiego i leskiego w Ustrzykach Dolnych, informuje odbiorców wody z wodociągu Dołżyca, zaopatrującego część mieszkańców wsi Dołżyca W powiecie leskim, ze woda nie nadaje się do spożycia przez ludzi.

W próbkach wody pobranych dnia 13.03.2023 r. W ramach wewnętrznej kontroli jakości wody w punkcie monitoringowym stwierdzono, iż W zakresie parametrów mikrobiologicznych (Bakterie grupy coli) badana próbka nie odpowiada warunkom określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.20l7, poz. 2294).

W związku z powyższym informuje się odbiorców wody aby w przypadku wystąpienia dolegliwości ze strony układu pokarmowego niezwłocznie zgłosili się do swojego lekarza rodzimego.

Woda z sieci wodociągowej może być wykorzystywana do celów sanitarnych.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny dla powiatów bieszczadzkiego i leskiego w Ustrzykach Dolnych na bieżąco prowadzi monitoring jakości wody i o zmianie sytuacji poinformuje odrębnym komunikatem.

Shares