Będą remontować bieszczadzkie zabytki

16 zabytków z terenu powiatu sanockiego zostanie odrestaurowanych dzięki środkom Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu.

W ostatnim naborze, czyli do 30 listopada 2022 roku, wpłynęło 349 wniosków o przyznanie dotacji na finansowanie prac remontowo-konserwatorskich przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków ruchomych i nieruchomych.

Ostatecznie przyznano 214 dotacji na kwotę 9 392 000,00 zł w tym:

 • 122 dotacje na prace remontowo-konserwatorskie przy obiektach architektury (5 730 000,00 zł);
 • 92 dotacje na prace konserwatorskie przy obiektach ruchomych (3 662 000,00 zł).

Zestawienie dotacji w roku 2023 na prace remontowo-konserwatorskie obiektów nieruchomych:

 • Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w CzaszynieCzaszyn, dawna cerkiew, obecnie kościół parafialny – kolejny etap prac konserwatorsko-remontowych (wymiana tynków zewnętrznych) – 50 000,00 zł;
 • Parafia Rzymskokatolicka pw. Nawiedzenia NMP w GrabówceLalin, dawna cerkiew, obecny kościół filialny – kontynuacja prac remontowych (wymiana pokrycia dachowego nawy głównej i prezbiterium) – 50 000,00 zł;
 • Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Królowej Polskie w ŁukowemŁukowe, dawna cerkiew, obecnie kościół parafialny – etap II prac konserwatorsko-remontowych (wykonanie izolacji poziomej przeciwwilgociowej muru fundamentowego od str. wew.) – 40 000,00 zł;
 • Parafia Rzymskokatolicka pw. MB Gromnicznej w PorażuPoraż, kościół – prace remontowo-konserwatorskie (konstrukcja więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia dachu) – 40 000,00 zł;
 • Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Józefa w KomańczyRadoszyce, dzwonnica cerkiewna, ob. kościelna – 25 000,00 zł;
 • Osoba prywatnaSanok, budynek mieszkalny ul. Niecała 2 – prace remontowe konstrukcji więźby dachowej, wymiana pokrycia dachowego – 40 000,00 zł;
 • Gmina ZagórzZagórz, ruiny zespołu klasztornego Karmelitów Bosych – transept – prace konserwatorsko-remontowe transeptu – 70 000,00 zł.

Zestawienie dotacji w roku 2023 na prace remontowo-konserwatorskie obiektów ruchomych:

 • Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w BeskuBesko, dawny kościół parafialny, deski stropowe i para polichromowanych filarów chóru muzycznego – kontynuacja prac – konserwacja zachowawcza desek stropowych oraz pełna konserwacja i restauracja polichromowanych filarów – 20 000,00 zł;
 • Parafia Rzymskokatolicka pw. Rozesłania Apostołów w MrzygłodzieDobra Szlachecka, dawna cerkiew greckokatolicka, ikonostas – prace konserwatorskie przy ikonostasie – kontynuacja prac – 25 000,00 zł;
 • Parafia Greckokatolicka pw. Soboru Przenajświętszej Bogurodzicy i Proroka Eliasza w HłomczyHłomcza, cerkiew greckokatolicka, ikonostas – kontynuacja prac konserwatorskich i restauratorskich – 25 000,00 zł;
 • Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w JurowcachJurowce, dawna cerkiew greckokatolicka, polichromia wnętrza, stolarka drzwiowa i okienna – kontynuacja konserwacji i restauracji polichromii ściennej we wnętrzu oraz stolarki drzwiowej i okiennej – 30 000,00 zł;
 • Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Mikołaja Biskupa w Tyrawie WołoskiejRozpucie, kościół filialny 1. antepedium, 2. rzeźba Boga Ojca z parą kolumn ze zwieńczenia ołtarza głównego, 3. obraz Ukrzyżowanie – prace konserwatorskie i restauratorskie przy elementach wyposażenia – 30 000,00 zł;
 • Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Nowym ŁupkowieSmolnik, gm.
  Komańcza, dawna cerkiew greckokatolicka, 1. ikonostas, 2. polichromia – 1. ratunkowe prace zabezpieczające przy ikonostasie, 2. badania startygraficzno-odkrywkowe przy polichromii – 30 000,00 zł;
 • Parafia Prawosławna pw. Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w SzczawnemSzczawne, cerkiew prawosławna, 1. ołtarz zaprestolny, 2. żertwiennik – 1. II etap konserwacji ołtarza zaprestolnego,
  2. prace konserwatorskie i restauratorskie przy żertwienniku – 30 000,00 zł;
 • Parafia Prawosławna pw. Św. Archanioła Michała w TurzańskuTurzańsk, cerkiew prawosławna
  ikonostas – pełna konserwacja i restauracja – 40 000,00 zł;
 • Parafia Prawosławna pw. Św. Archanioła Michała w ZagórzuZagórz, cerkiew prawosławna, ołtarz główny z ikoną św. Archanioła Michała – pełna konserwacja i restauracja zwieńczenia – 30 000,00 zł.
Shares