Tak wygląda projekt nowej siedziby Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego w Sanoku

Rozpoczęły się prace nad przygotowaniem projektu nowej siedziby Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Sanoku. 30 września 2022 roku Starostwo Powiatowe w Sanoku przekazało aktem notarialnym działkę, dzięki czemu mógł powstać ,,Program Funkcjonalny – Użytkowy”, który służy do ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych oraz dostaw sprzętu i wyposażenia stałego do planowanej placówki.

Obecna siedziba administracji Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego to mały budynek przy ul. Jezierskiego 21 w Sanoku. Podstacja zespołów ratownictwa mieści się w pomieszczeniach wynajmowanych w szpitalu, które w niedługim czasie szpital będzie potrzebował na zaplecze socjalne dla laboratorium.

Środki ochrony osobistej, sprzęt jednorazowy i medyczny przechowywany jest w dwóch wynajętych magazynach na terenie miasta. Brakuje też miejsca na salę dydaktyczną, która potrzebna jest na prowadzenie szkoleń dla pracowników oraz mieszkańców Sanoka.

Zarówno pandemia Covid -19, jak również działania podejmowane w związku z sytuacją na Ukrainie pokazały, że niezbędne jest posiadanie odpowiedniego zaplecza, tj. rezerwowych ambulansów (które nie są aktualnie garażowane), sprzętu medycznego czy też zaplecza serwisowego i miejsca do dezynfekcji ambulansów.

Mając na uwadze jak najszybsze rozwiązanie powyższych problemów podjęto decyzję o budowie siedziby Pogotowia. Starostwo Powiatowe w Sanoku przekazało 30 września 2022 roku aktem notarialnym działkę nr 46/5 w obrębie Dąbrówka, dzięki czemu mógł powstać ,,Program Funkcjonalny – Użytkowy”, który służy do ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych oraz dostaw sprzętu i wyposażenia stałego, a jednocześnie stanowi podstawę do sporządzenia oferty wykonawcy na realizację zadania inwestycyjnego.

Obecnie trwają czynności związane z wykonaniem projektu, dlatego też Starostwo Powiatowe w Sanoku i BPR SPZOZ w Sanoku zabiegają o pozyskanie środków na zrealizowanie tej inwestycji.

Nowy obiekt Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Sanoku złożony byłby z części administracyjnej, pomieszczeń dla 3 zespołów ratownictwa przeniesionych z budynku szpitala, sali dydaktycznej do prowadzenia szkoleń, magazynów, a także archiwum i pomieszczeń technicznych, tj. garaże, warsztat, myjnia i miejsce do dekontaminacji karetek. Miałby powierzchnię ok. 1300 m2.

Na działce planowana jest też lokalizacja magazynów zarządzania kryzysowego, które obecnie rozmieszczone są w kilku miejscach na terenie miasta.

Na podstawie informacji strony internetowej Starostwa Powiatowego w Sanoku

Shares