Rozmawiali m.in. o koncepcji rewitalizacji budynku Bieszczadzkiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Ustrzykach Dolnych

W ostatnich dniach na terenie Powiatu Bieszczadzkiego gościli partnerzy z INTABU Norge z Norwegii. Tematem spotkań przedstawicieli samorządu Powiaty Bieszczadzkiego i gości z INTABU Norge była m.in. kwestia omówienia rozwiązań dotyczących koncepcji rewitalizacji budynku Bieszczadzkiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Ustrzykach Dolnych.

Z strony norweskich partnerów padło wiele sugestii i pomysłów dotyczących prac wykończeniowych przy tej inwestycji. Realizacja tej inwestycji jest finansowana w ramach projektu „Rafineria Kultur – rewitalizacja zabytkowego budynku Rafinerii FANTO w Ustrzykach Dolnych na potrzeby Bieszczadzkiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego”, który jest dofinansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach funduszy EOG i funduszy norweskich poprzez Program „Kultura”, Działanie 1. „Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym” w ramach MF EOG 2014 – 2021 przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Fot. Powiat Bieszczadzki

Shares