VII Edycja Budżetu Obywatelskiego Gminy Ustrzyki Dolne zakończona

Zakończyła się VII edycja Budżetu Obywatelskiego w Ustrzykach Dolnych. Do 15 stycznia 2023 r. mieszkańcy gminy Ustrzyki Dolne mogli głosować na 5 zadań.

Wyniki:

Lp.Tytuł zadaniawraz z krótkim opisemSzacunkowy kosztLiczba oddanych głosów papierowychLiczba oddanych głosów internetowychRazem
1.Tytuł: Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Jałowe” Opis: Wykonanie c.o. w świetlicy wiejskiej (kominek z płaszczem wodnym, ogrzewanie podłogowe w górnej sali, bojler na ciepłą wodę)99.300,0035623379
2.Tytuł: „Oświetlenie boiska na stadionie miejskim w Ustrzykach Dolnych” Opis: Wykonanie oświetlenia boiska bocznego przy Stadionie Miejskim – montaż czterech 14-metrowych masztów oświetleniowych wraz z fundamentami i belkami oraz 20 opraw oświetleniowych LED o mocy 400W100.000,00410395805
3.Tytuł: „Utworzenie Ogrodu Relaksacyjnego „Oddech Bieszczadów” oraz chodnika pomiędzy ul. Łukasiewicza a ul. Gombrowicza  w Ustrzykach Dolnych”Opis: Wykonanie połączenia ulicy Łukasiewicza z ulicą Gombrowicza poprzez budowę chodnika oraz utworzenie Ogrodu Relaksacyjnego „Oddech Bieszczadów” w pobliżu bloku przy ul. Łukasiewicza 6 wyposażonego w ławki, leżaki parkowe, stoliki, huśtawki z pergolami, domki dla owadów, zasadzenie drzew, krzewów oraz traw98.640,00519253772
4.Tytuł: „Utwardzenie drogi dojazdowej oraz parking przy świetlicy wiejskiej i OSP Zawadka”Opis: Utwardzenie dojazdu do świetlicy i garażu SP masą bitumiczną oraz parkingu, wyłożenie kostką brukową przy wejściach do świetlicy, zakup lamp przemysłowych solarnych na teren świetlicy99.925,206270627
5.Tytuł: „Poprawa infrastruktury cmentarza w miejscowości Równia”Opis: Poprawa infrastruktury cmentarza w Równi poprzez ułożenie chodnika z kostki brukowej wraz z obrzeżami na wyznaczonych ścieżkach i montaż lamp solarnych wzdłuż chodnika100.000,001.465511516

Zadania z największą liczbą oddanych głosów:

  1. Zadanie nr 5 – Poprawa infrastruktury cmentarza w miejscowości Równia
  2. Zadanie nr  2 – Oświetlenie boiska treningowego na Stadionie Miejskim w Ustrzykach Dolnych
  3. Zadanie nr 3 – Utworzenie Ogrodu Relaksacyjnego „Oddech Bieszczadów” oraz chodnika pomiędzy ul. Łukasiewicza a ul. Gombrowicza  w Ustrzykach Dolnych

W ramach VII edycji Budżetu Obywatelskiego zaplanowano do dyspozycji mieszkańców 250 tyś. zł. Wartość zadania nr 5 to kwota 100.000 zł, a zadania nr 2 to kwota 100.000 zł. Zwycięskie zadania Nr 5 i Nr 2 zostaną uwzględnione w budżecie Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2023.  Zgodnie z uchwała Rady Miejskiej  w Ustrzykach Dolnych Nr  LVIII/759/22 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 września 2022 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Ustrzyki Dolne na temat budżetu obywatelskiego na 2023 rok jeżeli kolejny projekt nie mieści się w limicie środków przeznaczonych na budżet obywatelski Burmistrz może zarekomendować Radzie Miejskiej to zadania, z równoczesnym wnioskiem o zwiększenie środków finansowych na ten projekt, jednak nie więcej niż o 25% ogółu środków przeznaczonych na ten budżet. Zadanie nr 3 na kwotę 98 640,00 złotych zostanie zarekomendowania Radzie Miejskiej  w Ustrzykach Dolnych do dofinasowania wraz z wnioskiem o zwiększenie środków finansowych na zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok.

Na podstawie informacji UG Ustrzyki Dolne

Shares