Otwarto dla ruchu kołowego mosty na drodze Łukawica – Bezmiechowa Górna

Jak informują na swojej stronie internetowej władze Powiatu Leskiego od 23 stycznia br. zostały otwarte dla ruchu kołowego mosty na drodze Powiatowej Łukawica-Bezmiechowa Górna.


„Prace wykończeniowe będą nadal trwać dlatego też uczestników ruchu prosi się o zachowanie szczególnej ostrożności, respektowanie znaków drogowych i stosowanie się do poleceń osób kierujących ruchem. Termin zakończenia wszystkich prac, związanych z inwestycją przewiduje się w maju 2023 roku” – informują urzędnicy.

Shares