Ćwiczenia „AMPER 24” na terenie powiatu leskiego

Podkarpaccy policjanci wzięli udział w ćwiczeniach pn. „Amper 24”, które odbyły się na terenie powiatu leskiego. Zasadniczym celem tego przedsięwzięcia było przygotowanie służb do sprawnego współdziałania w rejonie obiektów strategicznych usytuowanych w naszym regionie oraz właściwego reagowania w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych.

Organizatorem dwudniowych ćwiczeń pn. „AMPER 24”, byłaPGE Dystrybucja Oddział Rzeszów. Udział w nich wzięli przedstawiciele służb, które na co dzień wspólnie dbają o bezpieczeństwo mieszkańców naszego województwa i reagują w sytuacji wystąpienia zdarzeń kryzysowych. Obecni byli także Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie podinsp. Piotr Stępka i insp. Jacek Juwa, Komendant Powiatowy Policji w Lesku mł. insp. Grzegorz Koczera oraz Naczelnik Sztabu Policji mł. insp. Grzegorz Wojtas.

Jednym z zagadnień jakie zostało przybliżone uczestnikom ćwiczeń przez I Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie podinsp. Piotra Stępkę oraz mł. asp. Rafała Różyckiego ze Sztabu Policji było – „Współpraca jednostek organizacyjnych Policji województwa podkarpackiego z innymi podmiotami w sytuacjach kryzysowych. Zadania oraz udział Policji w działaniach kryzysowych Administracji Zespolonej”.

Scenariusz jednego z epizodów, w którym brali udział policjanci zakładał, że funkcjonariusze z Leska otrzymali zgłoszenie, z którego wynikało, że na terenie oczyszczalni ścieków, nieznana osoba pozostawiła niezidentyfikowany pakunek. Na miejsce zostali skierowani policjanci wchodzący w skład Nieetatowej Grupy Rozpoznania Minersko Pirotechnicznego z leskiej komendy, którzy potwierdzili realne zagrożenie. Na miejsce wezwano policyjnych kontrterorystów. Saper dokonał weryfikacji znalezionego przedmiotu i podjął decyzję o konieczności użycia robota pirotechnicznego i zabezpieczeniu ładunku w specjalnej „beczce”.

W czasie działań funkcjonariusze Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Rzeszowie, Komendy Powiatowej Policji w Lesku oraz Oddziału Prewencji Policji w Rzeszowie realizowali swoje ustawowe zadania. Wspólne ćwiczenia miały na celu przede wszystkim usprawnienie odpowiedniego reagowania i doskonalenia współdziałania służb, na wypadek zaistnienia sytuacji kryzysowych.

źródło: KPP Lesko

Shares