60 lat temu oddano do użytku stację CPN w Solinie

60 lat temu, 6 czerwca 1964 roku oddano stację CPN nr 1287 w Solinie. Stacja w tym samym miejscu działa do dziś, chociaż jej otoczenie znacznie się zmieniło.

Pierwsze stacje CPN (Centrala Produktów Naftowych – państwowe przedsiębiorstwo monopolistyczne zajmujące się dystrybucją paliw i produktów naftowych) powstały w Polsce w latach 50. XX wieku, a ich sieć szybko się rozwijała, obejmując coraz więcej lokalizacji w całym kraju, w tym także w rejonach rozwijających się infrastrukturalnie jak Solina w której w 1960 roku rozpoczęła się budowa zapory na Sanie zakończona w roku 1968.

Solina, znana przede wszystkim z budowy zapory wodnej i elektrowni wodnej na rzece San, była miejscem intensywnego rozwoju infrastruktury w latach 60. XX wieku. W tym okresie, wraz z budową dużych projektów inżynieryjnych, takich jak zapora, wzrastało zapotrzebowanie na paliwa dla maszyn budowlanych oraz transportu.

Cena paliwa w latach 60. XX wieku wynosiła średnio 6 złotych przy średniej pensji miesięcznej wynoszącej 1700 – 1900 złotych. Ceny paliw były ustalane centralnie przez państwo, co oznaczało, że były one stosunkowo stabilne i jednolite w całym kraju. W tamtych czasach samochody były znacznie mniej dostępne dla przeciętnego obywatela niż obecnie, co wpływało na mniejszy popyt na paliwo.

W sprzedaży na CPN były dostępne następujące rodzaje paliw:
– benzyna etylowa: benzyna ekstra – najwyższej jakości benzyna, przeznaczona do nowoczesnych silników.
– benzyna normalna – standardowa benzyna, powszechnie używana do większości samochodów osobowych.

W sprzedaży na stacjach był także dostępny olej napędowy przeznaczony do silników wysokoprężnych, używany głównie w ciężarówkach, autobusach oraz pojazdach rolniczych oraz olej opałowy wykorzystywany do ogrzewania domów i budynków oraz w niektórych procesach przemysłowych.

Stacje CPN oferowały także smary i oleje silnikowe do różnych typów pojazdów oraz maszyn, zarówno dla użytkowników indywidualnych, jak i dla firm. Były to produkty niezbędne do utrzymania silników w dobrym stanie technicznym.

Historia CPN :

Centrala Produktów Naftowych (CPN) była państwowym przedsiębiorstwem zajmującym się dystrybucją paliw i produktów naftowych w Polsce. Historia CPN jest ściśle związana z rozwojem sektora paliwowego w Polsce Ludowej oraz przemianami gospodarczymi po II wojnie światowej. Oto przegląd historii CPN:

Powstanie i Rozwój (1945-1989)

  • 1944-1945: Po zakończeniu II wojny światowej, infrastruktura naftowa w Polsce była zniszczona, a dostęp do paliw był ograniczony. W odpowiedzi na te wyzwania, w 1945 roku utworzono Centralę Produktów Naftowych (CPN) jako państwową instytucję mającą na celu odbudowę i zarządzanie dystrybucją paliw na terenie kraju.
  • Lata 50.: W latach 50. CPN rozwinął sieć stacji paliw, obejmującą całą Polskę. Stacje te stały się charakterystycznym elementem krajobrazu polskich miast i wsi. CPN był odpowiedzialny za dystrybucję benzyny, oleju napędowego, oleju opałowego, oraz innych produktów naftowych.
  • Lata 60.-70.: CPN kontynuował rozwój sieci stacji paliw oraz infrastruktury magazynowej. W tym okresie wprowadzono również nowe produkty, takie jak oleje silnikowe i smary. W latach 70. CPN zarządzał ponad 1400 stacjami paliw w całym kraju.

Okres Transformacji (1989-1999)

  • Lata 80.: Lata 80. przyniosły zmiany w gospodarce, a także wyzwania związane z ograniczeniami podaży paliw. Pomimo trudności ekonomicznych, CPN utrzymywał swoją pozycję jako główny dostawca paliw w Polsce.
  • 1989: Transformacja ustrojowa w Polsce i przejście do gospodarki rynkowej przyniosły zmiany w strukturze własnościowej i operacyjnej CPN. Przedsiębiorstwo musiało dostosować się do nowych realiów rynkowych i konkurencji.
  • 1999: W wyniku konsolidacji sektora naftowego, w 1999 roku doszło do połączenia CPN z Petrochemia Płock, tworząc Polski Koncern Naftowy Orlen (PKN Orlen). Był to kluczowy krok w procesie prywatyzacji i restrukturyzacji polskiego sektora naftowego.

CPN odgrywał kluczową rolę w rozwoju infrastruktury paliwowej w Polsce przez wiele dekad. Jego stacje paliw były nieodłącznym elementem życia codziennego, a logo CPN stało się jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli w kraju. Chociaż marka CPN zniknęła po konsolidacji z Petrochemia Płock, jej dziedzictwo nadal jest obecne w ramach PKN Orlen, który kontynuuje tradycję jako jeden z największych koncernów paliwowych w Europie Środkowej.

Historia CPN jest świadectwem przemian gospodarczych i społecznych, jakie miały miejsce w Polsce w XX wieku, oraz ilustracją ewolucji sektora naftowego od czasów powojennych do współczesności.

Archiwalne i współczesne zdjęcia stacji CPN w Solinie dzięki uprzejmości profilu FB Solina – wspomnienia https://www.facebook.com/solina.wspomnienia


Shares