Zwierzyń. Cerkiew Podwyższenia Krzyża Świętego

Cerkiew murowana z kamienia, orientowana, jednonawowa zbudowana została najprawdopodobniej w XVIII w., choć niewykluczone jest datowanie jej powstania na koniec wieku XVII. Jest to obiekt z niewielkim prezbiterium zamkniętym półkoliście. Do 1805 parafialna, później popadła w ruinę. Po remoncie w 1844 ponownie konsekrowana. Kolejny remont cerkwi został przeprowadzony w roku 1936. Prawdopodobnie wówczas został zbudowany mur z bramą, którego wykonawcami byli Włosi zatrudnieni przy budowie tunelu dla elektrowni.

Po wysiedleniach w latach 1945–1947 cerkiew była opuszczona i zdewastowana, a wyposażenie rozkradzione. W latach kolejnych przejęta przez kościół rzymskokatolicki. W 1965 roku zlikwidowany został ikonostas po kradzieży części ikon. Od 1971 pełni funkcję kościoła filialnego parafii w Myczkowcach

Do 1922 w cerkwi znajdował się metalowy, emaliowany krzyż z pierwszej połowy XIII w. wykonany w Limoges we Francji, który wydobyto z pobliskiej studni i znajduje się obecnie w Muzeum Diecezjalnym w Przemyślu. W 1995 cerkiew została wpisana do rejestru zabytków.

Shares