Telśnica Sanna – wieś która zniknęła pod wodami Jeziora Solińskiego

Fot. Teleśnica Sanna, lata 50. XX w/Solina – wspomnienia FB

Dzisiaj patrząc na mapy Google po wsi o wdzięcznej nazwie Teleśnica Sanna (powiat bieszczadzki, gmina Ustrzyki Dolne) zostało jedynie trochę pól i drzew na brzegu Jeziora Solińskiego. Cała, tętniąca niegdyś życiem wieś licząca kilkadziesiąt domów i kilkuset mieszkańców znalazła się na dnie jeziora.

Pierwsze wzmianki o miejscowości o nazwie Teleśnica Sanna położonej w sąsiedztwie rzeki San pojawiły się około 1530 roku. W połowie XIX wieku właścicielami posiadłości tabularnej Teleśnica Sanna byli Józef Niesiołowski i spadkobiercy Trzecieskiego. Do roku 1939 we wsi znajdował się dwór, którego właścicielami byli Emil Roiński i Jan Rutkowski, a we wsi mieszkało ponad 700 osób. Były w niej sklepy, cerkiew i wszystko co pozwalało funkcjonować lokalnej społeczności.

Między 1945 a 1951 ówczesna Teleśnica Sanna była wsią w obrębie ZSRR. Bezpośrednio przed zmianą przebiegu granic państw, w 1951 roku, mieszkańców Teleśnicy Sannej wysiedlono, a w momencie zmiany granic wieś przestała istnieć.

W 1952 w zabudowaniach nieistniejącej radzieckiej wsi Teleśnica Sanna utworzono Państwowe Gospodarstwo Rolne. Zostało ono zlikwidowane w latach 60. XX wieku wraz z przygotowywaniem terenu pod zalanie przez wody Sanu. Do momentu zalania przetrwała część zabudowy wioski, dawne baraki dla pracowników PGR i budynek dawnej szkoły, natomiast bezpośrednio przed zalaniem rozebrano murowaną cerkiew teleśnicką. Pozostałości po wsi Teleśnica Sanna zostały całkowicie zalane w wyniku uruchomienia zapory na Sanie.

Z ówczesnej Teleśnicy Sannej pochodziła Aleksandra Niesiołowska, uczestniczka powstania styczniowego z lat 1863–1864, córka właściciela wsi Teleśnica i Sokole Anzelma Niesiołowskiego. We wsi mieszkał również syn Jana Rutkowskiego, Kazimierz Rutkowski, artysta malarz i legionista, założyciel grupy artystycznej „Zwornik”.

W latach 80. XX wieku na półwyspie zwanym potocznie „Półwyspem Brossa” zamieszkał Krzysztof Bross. Półwysep ten był wzgórzem, u stóp którego leżała dawna Teleśnica Sanna, i na którym znajdował się przysiółek gdzie wypasano bydło. Zasiedlenie tego miejsca przez jedną rodzinę stało się przyczynkiem do utworzenia wsi Teleśnica Sanna.

W artykule wykorzystano informacje zawarte na wikipedia.pl

Shares