Tak wyglądała nieistniejąca już cerkiew greko-katolicka w Lesku

Rozebrano ją najprawdopodobniej w połowie lat 60. XX wieku ze względu na zły stan obiektu. Cerkiew greko-katolicka pw. Opieki Matki Boskiej w Lesku pochodziła z XIX wieku. Była usytuowana w południowym narożniku nowego Rynku. Był to obiekt jednonawowy wzniesiony na planie prostokąta z półkoliście zamkniętym prezbiterium oraz dwiema kwadratowymi zakrystiami po jego bokach.

Cerkiew była murowana z łupanego kamienia i tynkowana. Posiadała trójspadowy dach, a na zakrystiach namiotowy kryty blachą. Wnętrze w połowie wysokości było podzielone stropem na żelaznych belkach. W ten sposób powstało piętro obiektu dostępne po dawnych schodach na chór.

Shares