Plac zabaw czasowo zamknięty

Z uwagi na niezbędne prace konserwacyjno-remontowe plac zabaw w Parku Ptasim Czarnej Górnej do dnia 29 maja 2024 pozostanie zamknięty.

Prace konserwacyjne miejsc zabawy mają na celu zapewnienie użytkownikom maksymalnego bezpieczeństwa oraz aby wyeliminować potencjalne zagrożenia oraz by dostosowywać obiekty do aktualnych standardów.

Shares