Uwaga niedźwiedź ! Gmina przypomina o podstawowych zasadach ostrożności

Szanowni Mieszkańcy,

Informujemy, że w ostatnim czasie odnotowano obecność niedźwiedzia w Bykowcach w okolicy ul. Polanki (zdjęcia przedstawiają śmietniki  po „odwiedzinach” tego osobnika przy jednej z posesji).

Niedźwiedź to groźne i niebezpieczne zwierzę, które w sytuacji zaskoczenia, w bezpośrednim kontakcie z człowiekiem może zaatakować! Apelujemy o zachowanie odpowiednich środków ostrożności, aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji zarówno dla ludzi, jak i dla samego zwierzęcia.

PRZESTRZEGAJ TYCH ZALECEŃ!

  • Nie Pozostawiaj jedzenia na zewnątrz: Upewnij się, że jedzenie, odpady spożywcze oraz śmieci są bezpiecznie przechowywane w zamkniętych pojemnikach lub w miejscach, które nie są łatwo dostępne dla dzikich zwierząt.
  • Unikaj bezpośredniego kontaktu: W razie spotkania z niedźwiedziem, zachowaj spokój i nie zbliżaj się do niego. Nie próbuj go karmić! Powoli wycofaj się z miejsca spotkania.

  • Zgłaszaj niepokojące zachowania zwierzęcia: Jeśli zaobserwujesz zachowania niedźwiedzia, które mogą stanowić zagrożenie dla ludzi lub innych zwierząt (np. wywracanie koszy na śmieci, niszczenie uli z pszczołami) prosimy o niezwłoczne zgłoszenie tego faktu do Referatu Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Sanok ul. Kościuszki 23, 38-500 Sanok (V piętro pok. 501).

Zachowanie ostrożności oraz współpraca wszystkich mieszkańców są kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa naszej społeczności w obliczu obecności dzikich zwierząt w naszym otoczeniu. 

Przedstawiamy Państwu także fragment pisma Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie:

W związku z coraz częstszymi problemami z niedźwiedziem brunatnych (Ursus arctos), jak również wilkami (Canis lupus) prosimy o zwrócenie Państwa szczególnej uwagi na fakt, że są to drapieżniki, które w sytuacji zaskoczenia mogą być niebezpieczne. Dotyczy to szczególnie niedźwiedzia.

Czym może zakończyć się spotkanie z niedźwiedziem obrazuje sytuacja z listopada 2023 roku, kiedy to doszło do ataku niedźwiedzia na dwóch mężczyzn, którzy znaleźli się w sąsiedztwie jego gawry. 

W przypadku wilków, do zagrażających życiu incydentów nie dochodzi często, jednak i w tym przypadku ważna jest prewencja.

Pragniemy także zwrócić szczególną uwagę na problem umyślnego dokarmiania niedźwiedzi z zamysłem ich przywabiania do celów „turystycznych”. Coraz bardziej popularne stają się zdjęcia czy obserwacje niedźwiedzi. Nie tylko jest to bardzo niebezpieczne działanie, ale również skrajnie nieodpowiedzialne ze względu przyzwyczajanie niedźwiedzi do ludzi i łatwo dostępnego pokarmu w ich sąsiedztwie. Innym źródłem łatwo dostępnego pożywienia są niezabezpieczone kosze na śmiecie. Jak pokazują liczne przypadki ubiegłych lat, chętnie korzystają dzikie zwierzęta.

Niedźwiedź lub wilk pod domem – co robić?

W załączeniu komunikat Wójta Gminy Sanok do mieszkańców, dotyczący uzyskania pozwolenia od RDOŚ w Rzeszowie na umyślne płoszenie i odstraszanie niedźwiedzi i wilków z terenów zamieszkałych. Zachęcamy Państwa do zapoznania się również z tą istotną informacją

źródło: Gmina Sanok

Shares