Nieistniejąca cerkiew w Terce na archiwalnych niepublikowanych nigdy fotografiach sprzed 60 lat !

Zdjęcia zostały wykonane najprawdopodobniej pod koniec lat 50. XX wieku, bo w roku 1962 cerkiew została rozebrana ze względu na zły stan obiektu. Murowana z cegły cerkiew pw. Eliasza Proroka w Terce (powiat leski, gmina Solina) została wzniesiona według jednych źródeł w połowie XIX wieku, według innych w roku 1911 w miejscu wcześniejszej drewnianej cerkwi zbudowanej w XVIII wieku.

Nowo wznieona cerkiew spłonęła zaledwie trzy lata później, w 1913 roku. Ponownie została odbudowana w roku 1922 i przetrwała cała II wojnę światową. Zniszczona natomiast została (znaczące uszkodzenia dachu i ścian) już w 1945 roku. W takim stanie, popadając w coraz większa ruinę stała przez kolejnych 15 lat do początku lat 60. XX w. Ostatecznie cerkiew pw. Eliasza Proroka w Terce została rozebrana w roku 1962.

Jedynym śladem po istniejącej w Terce niegdyś murowanej cerkwi jest istniejąca do dziś podmurówka, którą zawładnęła roślinność oraz parawanowa dzwonnica z XIX wieku która stałą w pobliżu cerkwi.

Dzwonnica przy cerkwi – zdjęcia z lat 50. i 70. XX wieku

Shares