100-letnia cerkiew w Leszczowatem na archiwalnych zdjęciach

Drewniana cerkiew św. Paraskewy w Leszczowatem znajdująca się na wschodnim krańcu wsi nieopodal drogi od której oddziela ją rzeka Wańkówka wzniesiona została w 1922 roku. Wcześniej istniały tu dwie kolejne świątynie z 1774 roku i 1859 roku. Od 1948 roku cerkiew użytkowana jest jako kościół rzymsko-katolicki.

Cerkiew składająca się z trzech części : prezbiterium, nawy oraz babińca została wzniesiona z drewna. Jest to świątynia orientowana o konstrukcji zrębowej i oszalowana pionowo deskami. Cerkiew wzniesiona została na rzucie krzyża łacińskiego, z prezbiterium zamkniętym trójbocznie i cebulastą kopułą na ośmiobocznym tamburze, nad transeptem. Dachy świątyni zostały zwieńczone baniastymi wieżyczkami.

Z dawnego wyposażenia cerkwi, która posiadała ikonostas składający się z dwóch XVIII-wiecznych ikon do czasów współczesnych zachował się ołtarz główny, dwa ołtarze boczne z XVIII w., fragment wrót carskich i wrota diakońskie z XIX w. Zachowała się także ikona Chrystusa nauczającego w ramie z XVIII w., ikona Ukrzyżowania pochodząca z II połowy XVII w. oraz XIX – wieczne ikony św. Mikołaja i Matki Boskiej z Dzieciątkiem. Przetrwały także ławki z XVIII i XIX wieku oraz z czasu powstania cerkwi. W 1937 roku polichromie w cerkwi wykonali malarze W. Wołoszinskij, W. Żownir oraz A. Borejko.

Po 1946 roku, po wysiedleniu ludności ukraińskiej cerkiew była opuszczona. Wówczas spłonęła drewniana plebania, która najprawdopodobniej była starsza od cerkwi. Drewniana dzwonnica która zachowała się obok cerkwi może pochodzić z czasów budowy drugiej świątyni. Od 1948 roku cerkiew jest użytkowana przez kościół rzymsko – katolicki – jest filią parafii w Wańkowej. Cerkiew zbudowana jest w stylu narodowym ukraińskim typowym dla XX wieku.

Shares