Synagoga w Ustrzykach Dolnych na niepublikowanych zdjęciach z lat 50. XX wieku !

Istniejący do dnia dzisiejszego pod adresem Rynek 5 w Ustrzykach Dolnych budynek dawnej synagogi w ogóle już nie przypomina budynku ze zdjęć sprzed 70 lat.

Synagoga została wzniesiona najprawdopodobniej w I połowie XIX wieku (niektóre źródła podają, że obiekt istniał przed rokiem 1852). Budynek murowany, otynkowany, wzniesiony na rzucie prostokąta o kubaturze ponad 2000 metrów był podzielony na dwa pomieszczenia.

Synagoga w Ustrzykach Dolnych w latach 50. XX wieku

We wschodniej części znajdowała się kwadratowa główna sala modlitewna, a w zachodniej przedsionek z babińcem na piętrze. Sala główna przykryta była pierwotnie stropem lustrzanym. Zachował się wystrój zewnętrzny ściany wschodniej.

Synagoga w Ustrzykach Dolnych , lata 50. XX w.

Podczas II wojny światowej Niemcy doszczętnie zdewastowali synagogę, ale sam budynek przetrwał. Po zakończeniu wojny budynek synagogi służył m.in. jako magazyn zbożowy. Budynek gruntowny remont i przebudowę przeszedł w latach 1968–1971. Obiekt w przeważającej mierze stracił po tej przebudowie charakterystyczne cechy architektoniczne synagogi. Zdecydowaną większość charakterystycznych okien została zamurowana. Tylko ściana wschodnia z dwoma półkoliście zamkniętymi i jednym okrągłym oknem sugeruje, że kiedyś był to budynek synagogi.

Po remoncie i przebudowie, zmianie układu wnętrz i wyglądu zewnętrznego budynek znajdujący się na południowy wschód od Rynku służy dziś jako siedziba Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ustrzykach Dolnych. Dziś budynek już nie przypomina dawnej, XIX wiecznej synagogi.

Synagoga w Ustrzykach Dolnych, lata 50. XX w.

Budynek Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ustrzykach Dolnych współcześnie (dawniej budynek synagogi)
Fot. screen ze strony internetowej biblioteki w Ustrzykach Dolnych

Shares