Konrad Krupa pełniącym funkcję Burmistrza Ustrzyk Dolnych

Decyzją Prezesa Rady Ministrów od 15 stycznia pełniącym funkcję Burmistrza Ustrzyk Dolnych jest Konrad Krupa. Ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz studia podyplomowe z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego na Politechnice Krakowskiej.

Jest radcą prawnym, a także Zastępcą Kierownika Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Mieniem w Urzędzie Miasta Łańcuta. Ponadto od wielu lat zapewnia wsparcie przy przygotowywaniu umów, uchwał, zarządzeń, regulaminów oraz różnego rodzaju wewnętrznych regulacji w ramach jednostek samorządu terytorialnego.

Pierwszy dzień pracy rozpoczął od spotkania z pracownikami Urzędu Miejskiego, dyrektorami szkół, przedszkoli i żłobka, kierownikami wydziałów Urzędu Miejskiego oraz dyrektorami jednostek Gminy Ustrzyki Dolne . Konrad Krupa będzie pełnił funkcję Burmistrza Ustrzyk Dolnych do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego Burmistrza.

źródło: UM Ustrzyki Dolne

Shares