Jest zgoda na odstraszanie wilków!

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie wydał decyzję dotyczącą zezwolenia Wójtowi Gminy Besko na umyślne płoszenie i niepokojenie na terenie Gminy Besko w powiecie sanockim 3 osobników wilka Canis lupus. Decyzja ważna jest do 31 grudnia 2026 toku.

Na mocy wydanej decyzji wilki mogą być płoszone pod następującymi warunkami:

-Umyślne płoszenie lub niepokojenie będzie realizowane przez mieszkańców miejscowości administrowanych przez Gminę Besko.
-Czynności wymienione w orzeczeniu decyzji, będą realizowane przy użyciu materiałów hukowych (petard), sygnałów dźwiękowych, innych urządzeń/materiałów pozwalających na odstraszenie wilka lecz nie powodujących zagrożenia życia i zdrowia dla osobników ww. gatunku jak i mieszkańców.
-Umyślne płoszenie i niepokojenie osobników wilka będzie odbywało się na terenie całej Gminy Besko w przypadkach kiedy wilki będą znajdowały się w odległości mniejszej niż 100 m od zabudowań mieszkalnych, gospodarczych oraz ludzi i zwierząt.
-Za bezpieczeństwo w trakcie prowadzonego płoszenia odpowiada Wnioskodawca.

Z wnioskiem o wydanie zezwolenia na umyślne płoszenie trzech osobników wilka na terenie Gminy Besko, w powiecie sanockim do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie zwrócił się 15 stycznia br. Mariusz Bałaban – Wójt Gminy Besko. Celem płoszenia jest odstraszenie wilków przebywających na terenie Gminy Besko, które to zwierzęta pojawiają się w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowań mieszkalnych, gospodarczych oraz ludzi.

„Jak podaje Wójt Gminy Besko pierwsze zawiadomienia do Urzędu Gminy w Besku o wilkach pojawiały się miesiącu październiku 2023 r., a następnie od tego okresu napływały systematycznie zgłoszenia o atakach wilków na psy domowe. W styczniu 2024 roku do Urzędu Gminy wpłynęły zgłoszenia dotyczące poruszania się wilków pomiędzy zabudowaniami mieszkalnymi i gospodarczymi. Zwierzęta te pojawiają się w pobliżu zabudowań bez względu na porę dnia i zabierają psy domowe z posesji prywatnych, i nie wykazują lęku przed człowiekiem” – można przeczytać w decyzji której scan został zamieszczony na stronie internetowej Gminy Besko.

Shares