Bieszczadzka Kolejka Leśna na archiwalnych fotografiach

Tych kilka zdjęć Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej, jednej z największych atrakcji w okolicach Cisnej zostało wykonanych w latach 80. XX wieku. W oryginale były dość zniszczone i słabej jakości. Dzięki dostępnej dziś technologii renowacji i koloryzacji starych zdjęć fotografie sprzed 40 lat dostają drugie życie. Przedstawiamy ujęcia kolejki które dotychczas nigdy nie były publikowane. Zapraszamy na sentymentalną podróż 🙂

Historia Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej

W 1890 r. w oparciu o ustawę krajową sejmu galicyjskiego z 25.08.1893 r. popierającą rozwój kolei lokalnych powstała „Spółka Akcyjna Budowy i Eksploatacji Kolei Lokalnej Nowy Łupków – Cisna”. Linia ta miała ułatwić inicjatorom budowy – wiedeńskim i budapesztańskim przedsiębiorcom drzewnym – eksploatację największego bogactwa Bieszczadów, jakim są lasy, dzięki połączeniu z normalnotorową Pierwszą Węgiersko- Galicyjską Koleją Żelazną w Łupkowie.  Kolejka jako kolej użytku publicznego na trasie Nowy Łupków – Cisna została uruchomiona w 1898 roku.

Po II wojnie światowej kolejka eksploatowana była do 1994 roku jako kolej leśna, do transportu drewna i ubocznie do przewozu osób. Od 1997 roku funkcjonuje ponownie jako atrakcja turystyczna na 20-kilometrowej trasie.

Bazą kolejki jest stacja w  Majdanie koło Cisnej, skąd pociągi kursują aktualnie na dwóch trasach o łącznej długości 20 km. Na wschód w kierunku stacji Przysłup (zatrzymując się w Cisnej, Dołżycy i Krzywem) oraz na zachód do Balnicy.

„W 1992 r. dzięki staraniom Polskiego Stowarzyszenia Miłośników Kolei, Bieszczadzka Kolej Leśna została objęta ochroną konserwatorską. Kolej wąskotorową uznano za dobro kultury. Do rejestru zabytków wpisano torowisko, stacje i przystanki oraz część taboru. Ochroną objęto: ciąg komunikacyjny w obszarze gruntu kolejowego od stacji Rzepedź przez Nowy Łupków, Cisną, Wetknę do Moczarnego; zespoły funkcjonalne stacji: Rzepedź, Mików, Smolnik, Nowy Łupków, Wola Michowa, Balnica, Żubracze, Cisna, Dołżyca, Przysłup, Kamica, Wetlina;

parowozownie w Rzepedzi, Nowym Łupkowie oraz Cisnej, tabor kolejowy: 3 lokomotywy, 8 wagonów osobowych, IS platform i 15 par wózków kłonicowych. W roku 1996 powołano do życia Fundację Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej, która stawia sobie za cel przejęcie majątku linii i jego dalszą eksploatację oraz zbieranie funduszy na konieczne remonty” – można przeczytać na oficjalnej stronie Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej.

Shares