Paweł Germański pełniącym funkcję burmistrza Ustrzyk Dolnych

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki wyznaczył Pawła Germańskiego do pełnienia funkcji Burmistrza Ustrzyk Dolnych oraz Dawida Homę do pełnienia funkcji Wójta Gminy Świlcza.

Premier podjął decyzję 6 listopada 2023 r., na wniosek Wojewody Podkarpackiego z dnia 27 października 2023 r. Powołanie osób pełniących funkcję Wójta i Burmistrza uzasadnia wygaśnięcie mandatów Burmistrza Ustrzyk Dolnych Bartosza Romowicza oraz Wójta Gminy Świlcza Adama Dziedzica wskutek wyboru na posłów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej  Polskiej.

Zgodnie z art. 492 § 1 pkt 5a i § 2a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, skutkiem wyboru na posła jest wygaśniecie mandatu wójta, które stwierdza komisarz wyborczy w drodze postanowienia.

Zarówno Paweł Germański, jak i Dawid Homa będą pełnić te funkcje do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranych Burmistrza oraz Wójta.

źródło; Wojewoda Podkarpacki

Shares