FINAŁ ZAWODÓW WOT SEKCJI LEKKIEJ PIECHOTY 2023

W dniach 24-27 września 2023 r. w Bieszczadach odbyły się zawody użyteczno-bojowe sekcji lekkiej piechoty Wojsk Obrony Terytorialnej. W zawodach wzięło udział 15 brygad Wojsk Obrony Terytorialnej, każda reprezentacja składała się z 12 żołnierzy.

W rezultacie zaciętej walki pierwsze miejsce zajęła drużyna z 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej, tuż za nimi 13 Śląska Brygada Obrony Terytorialnej, na trzecim miejscu uplasowała się drużyna z 9 Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Przez cztery dni piętnaście dwunastoosobowych drużyn żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej udowadniało swoje wyszkolenie bojowe w kilku blokach sprawdzających. Najważniejszym celem zawodów była weryfikacja wyszkolenia jakim dysponują żołnierze sekcji lekkiej piechoty poszczególnych brygad.

Drużyny rozpoczęły rywalizację od wykonania strzelania z karabinka, by

następnie wykonać zadania sprawdzające ich wiedzę specjalistyczną jak np. rzut granatem czy rozminowanie terenu.

Kolejnym etapem rywalizacji był pętla taktyczna w Bieszczadach, podczas której drużyny pokonały pieszo ponad 60 kilometrów w ciężkim terenie górzystym z zachowaniem reżimu czasowego 24 godzin w pełnym oporządzeniu ważącym kilkanaście kilogramów.

Podczas marszu sekcje wykonywały zadania na poszczególnych punktach kontrolnych, zdobywając określoną ilość punktów za wykonanie każdej konkurencji. Zadanie specjalne z jakim zmierzyli się Terytorialsi było wielowymiarowe i składało się m.in. z: biegu na orientację, toru przeszkód, znajomości sprzętu i uzbrojenia armii innych państw, przetaczania opon, pokonania mostu linowego czy przepychania samochodu ciężarowo – terenowego.

Podczas zmagań uczestników liczyła się kondycja fizyczna, umiejętność

pracy w zespole, posiadana wiedza oraz sprawność psychofizyczna. Dzięki zawodom wyłonione zostały najlepsze sekcje lekkiej piechoty WOT, które już 23 października rozpoczną zmagania podczas międzynarodowych zawodów pod kryptonimem „Recon Clash-23”. Warto zaznaczyć że swój udział w zawodach wezmą także żołnierze z Estonian Defence League, będący odpowiednikiem Wojsk Obrony Terytorialnej – podsumował uczestnik zawodów z 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Realizacja zadań w wymagającym terenie, w zmieniających się warunkach pogodowych pozwoliła na wyłonienie najlepszej sekcji lekkiej piechoty w Wojskach Obrony Terytorialnej. Po zliczeniu wyników konkurencji, zmagania wygrała reprezentacja 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej. Na drugim stopniu podium stanęła 13 Śląska Brygada Obrony Terytorialnej. Na trzecim miejscu uplasowała się drużyna z 9 Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Zawody użyteczno-bojowe są doskonałym sprawdzianem wyszkolenia,

przygotowania kondycyjnego, psychofizycznego oraz umiejętności posługiwania się przydzielonym uzbrojeniem i sprzętem bojowym. Jednakże nie może zabraknąć zaangażowania, charakteru oraz determinacji żołnierzy.

***

OSTATNIE SZKOLENIE W TYM ROKU ROZPOCZNIE SIĘ 25 LISTOPADA

Proces rekrutacji w szeregi 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej jest ciągły i w każdej chwili można złożyć wniosek o powołanie do WOT. Nabór ochotników już trwa. Chcesz wstąpić do WOT? Nic prostszego! Skontaktuj się z rekrutrem z 3 Podkarpackiej Brygady OT – https:// rekruterzy.terytorialsi.wp.mil.pl/ !

***

Tekst:

ppor Magdalena Mac

Shares