Ruszyły prace na osiedlu po byłym PGR w Średniej Wsi

Kolejna duża inwestycja na terenie Gminy Lesko. Rozpoczął się remont infrastruktury wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przepompowni, służących mieszkańcom osiedla mieszkaniowego po byłym PGR w Średniej Wsi.

Za kwotę 1 899 700,00 zł pozyskanych przez Gminę Lesko z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa wyeliminujemy nieszczelności sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, co pozwoli na skuteczniejszą ochronę wód powierzchniowych i podziemnych oraz gleby. Także dzięki wymianie rur wodociągowych pozbędziemy się nieszczelności na sieci i stracie wody, a mieszkańcy osiedla będą mogli korzystać z wody o lepszych parametrach jakościowych. W ramach zadania wyremontowana kanalizacja deszczowa spowoduje także poprawę stanu dróg na osiedlu.

Inwestycja z pewnością przyczyni się do podniesienia standardu życia na osiedlu, jednak jak przy każdym remoncie nieuniknione są uciążliwości z nim związane. Dlatego też prosimy mieszkańców o cierpliwość i zrozumienie oraz dobrą współpracę z wykonawcą, którym jest Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjnych i Drogowych w Krośnie Spółka Akcyjna.

źródło: UG Lesko

Shares