Trwa budowa ścieżki historyczno-krajobrazowej na terenie nieistniejącej już wsi Łopienka w gminie Cisna

Zakończył się kolejny etap prac zawiązany z budową ścieżki historyczno-krajobrazowej na terenie nieistniejącej już wsi Łopienka w gminie Cisna.

Wieś została założona w połowie XVI w. Po II wojnie światowej została całkowicie wysiedlona, a zabudowania z czasem zostały rozebrane. Jedynym zachowanym budynkiem była z 1757 r. murowana cerkiew greckokatolicka, która w 2004 r. została otynkowana i pomalowana na biało, zrekonstruowano wówczas także dzwonnicę.

W mijającym sezonie prace obejmowały odsłonięcie kolejnych zabudowań zapomnianej wsi. Wśród nich udało się wyeksponować relikty domu należącego do rodziny Mostowiaków umiejscowionego nieopodal samej cerkwi. Ponadto, odsłonięto budynek karczmy oraz zlokalizowano relikty dworu, przy którym prace będą kontynuowane w br. Rozpoczęto także rekonstrukcje młyna gdzie planuje się zamontowanie zrekonstruowanego koła młyńskiego. Na stan dzisiejszy zakończone zostały prace przy zabudowaniach zlokalizowanych na południowy – zachód od cerkwi należące do rodziny Nasilników. Docelowo, wyeksponowane zostaną także relikty plebanii.
źródło/Fot. K. Habrat, B. Janusz WUOZ Przemyśl

Shares