POŁONINY – ECHA KARPACKIEJ PRZESZŁOŚCI – FILM

POŁONINY – ECHA KARPACKIEJ PRZESZŁOŚCI to projekt realizowany przez Powiat Leski, którego rezultatem jest realizacja filmu dokumentalnego na terenie Powiatu Leskiego oraz Połonin po stronie Słowackiej. Film prezentuje piękno regionu pogranicza Polsko – Słowackiego oraz jego historii.

„Echami przeszłości możemy nazwać buki, które przez setki lat zdobią Park Narodowy „Połoniny”. To także rozbrzmiewające przy różnych okazjach stare pieśni, ale i rzemiosła, zwyczaje i tradycje, które przetrwały do dziś dzięki żyjącym tam ludziom. Mowa o Rusinach – narodzie z bogatą kulturą duchową i materialną – zachowujących w swych modlitwach język św. Cyryla i Metodego. Tak jak lasy, naród ten nie ma granic. Pokażą to Państwu mieszkańcy słowackich Połonin i polskich Bieszczad, będących od stuleci ojczyzną Rusinów, górali tych ziem.”

https://youtube.com/watch?v=LP47nK8CVAE%3Fstart%3D1

POŁONINY || ECHA PRZESZŁOŚCI KARPAT || PL || doc. film – YouTube

Shares