W Sanoku powstaje pierwsza na Podkarpaciu Poszpitalna Poradnia Pediatryczna

Od 1 kwietnia br. w SPZOZ w Sanoku w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia rozpocznie działalność Poradnia Pediatryczna Poszpitalna przy Oddziale Dziecięcym.

Wszystkie dzieci, które wcześniej były hospitalizowane na Oddziale Pediatrycznym w sanockim szpitalu, będą mogły bezpłatnie skorzystać z kontrolnych porad lekarskich udzielanych przez specjalistów pracujących na co dzień na oddziale dziecięcym.

– Pacjenci, którzy wymagają po wypisie ze szpitala przeprowadzenia badań kontrolnych czy ewentualnej korekty leczenia specjalistycznego, zostaną objęci opieką w ramach kontynuacji leczenia poszpitalnego do 90 dni, licząc od dnia zakończenia hospitalizacji – mówi Grzegorz Panek, dyrektor SPZOZ w Sanoku. – Takie usługi przyczynią się nie tylko do zapewnienia lepszej opieki i obniżenia kosztów przez skrócenie czasu hospitalizacji, ale również do zmniejszenia powikłań lub progresji choroby.

Zalety uruchomienia pierwszej w województwie podkarpackim Poradni Pediatrycznej Poszpitalnej to m.in.:

  • zapewnienie ciągłości opieki specjalistycznej nad pacjentami w okresie poszpitalnym;
  • poprawa jakości opieki medycznej (łatwiejszy i szybszy dostęp np. do badań kontrolnych);
  • zmniejszenie kosztów leczenia;
  • zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego dzieci;
  • skrócenie czasu hospitalizacji;
  • zmniejszenie możliwych powikłań związanych z hospitalizacją;
  • możliwość kontynuowania leczenia w warunkach domowych;
  • zwiększenie dostępności usług medycznych;
  • zacieśnienie współpracy z wysokospecjalistycznymi ośrodkami.

Poradnia będzie czynna od wtorku do piątku w godzinach od 10.00 do 14.00.

Ale to niejedyna dobra wiadomość dla małych pacjentów. 

W lutym br. przy Poradni Neurologicznej dla Dzieci, na Oddziale Dziecięcym SPZOZ w Sanoku, powstała nowoczesna pracownia EEG. Jej otwarcie było możliwe dzięki zaangażowaniu Fundacji Radia ZET, która podarowała szpitalowi nowoczesny elektroencefalograf o wartości ponad 100 tys. złotych.

z/Powiat Sanocki

Shares