Rada Powiatu Sanockiego wystosowała do Ministerstwa Obrony Narodowej apel w sprawie linii kolejowej

Rada Powiatu Sanockiego wystosowała kolejny apel w sprawie kolei. Tym razem skierowany jest on do Ministerstwa Infrastruktury oraz Ministerstwa Obrony Narodowej, a dotyczy nadania statusu linii znaczenia obronnego liniom kolejowym nr 108 na odcinku Jasło – Sanok – Krościenko (Granica Państwa) i nr 107 na odcinku Zagórz – Łupków (Granica Państwa).

Radni podzielają stanowisko Komisji Transportu, Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Sanockiego z dnia 24 stycznia 2023 r. w kwestii strategicznego dla bezpieczeństwa narodowego i rozwoju gospodarczego znaczenia linii kolejowej nr 108, potwierdzonego m.in. koniecznością uruchomienia w marcu 2022 roku pociągów dla uchodźców.

„Inwestycje kolejowe zrealizowane w ostatnim czasie przez stronę ukraińską, m.in. w rejonie bieszczadzkiego pogranicza wymagają podjęcia pilnych i symetrycznych działań ze strony Polski otwierających m.in. perspektywę reaktywacji najkrótszego połączenia kolejowego Bieszczad i Przemyśla (przez teren Ukrainy) oraz możliwość wykorzystywania całej linii kolejowej nr 108 także do transportu kolejowego na zachód oraz południe Europy linią kolejową nr 107 zasługującą również na analogiczny status i rewitalizację, jak szlak kolejowy nr 108. Potencjalne konsekwencje dalszej eskalacji rosyjskiej agresji na Ukrainę czynią oba zadania strategicznymi zarówno dla bezpieczeństwa Polski, efektywności wspierania Ukrainy oraz dynamiki integracji europejskiej” – czytamy w apelu Rady Powiatu Sanockiego.

źródło: Powiat Sanocki

Shares